Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVIII/336/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 sycznia 2018 roku.