Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIX/338/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 sycznia 2018 roku.