Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr II/5/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r.