Protokół Nr I/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku