Protokół Nr II/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku