Uchwała Nr 160/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok.