Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w post. I.271.13.2018 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów".