Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.