Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.