Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.