Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO z zadaniami związanymi ze sprawami obronnymi, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urządzie Miasta i Gminy.