Stawki podatku leśnego na 2019r.

 

Stawka z ha fiz. Lasu na rok 2019: 191,98 x 0,22 =   42,2356  zł.

(Komunikat GUS z dnia 19 października 2018r. M.P.  z 2018r. poz. 1005)