Dnia 25 stycznia 2019  rok/piątek/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminyw Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie doraźnej  Komisji Statutowej  Rady Miejskiejw Ćmielowie.

 

<>

Proponowany porządek posiedzenia :

 

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

2. Sprawy różne.