Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów na  podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 oraz art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.IV/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Ćmielów , Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady Gminy Ćmielów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 roku

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie urząd@cmielow.pl oraz poniżej :

Projekt uchwały z uzasadnieniem

Załącznik do projektu uchwały

Formularz do zgłaszania uwag

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,ul. Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów ,  pok. Nr.1.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 1 lutego 2019 roku do 22  lutego  2019 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urząd@cmielow.pl
  • numer faksu 15/8612018,
  • adres siedziby urzędu tj. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul.Ostrowiecka 40,     27-440 Ćmielów .