Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 203/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie: zmian uprzednich oraz wprowadzenia dodatkowych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów