Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.