Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/28/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na rok 2019.