Ćmielów dn. 27 lutego 2019r.

 

 

 

                                                                        INFORMACJA

 

 

 

                       W dniu 05 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej ( sala nr 13 I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie   zostanie przeprowadzony II etap naboru na stanowisko urzędnicze kierownicze: Sekretarz Miasta i Gminy , który składał się będzie  z dwóch niżej wymienionych form:

1.       Testu merytorycznego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku.

Do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt. 2 dopuszczony zostanie kandydat, który w teście merytorycznym uzyska minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

2.       Rozmowy kwalifikacyjnej, która pozwoli na poznanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

 

 

                                                                       /-/      Jarosław Nowak

                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjne