Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/39/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.