Uchwała Nr 37/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów