Uchwała Nr 38/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok