Oświadczenie majątkowe - Bożena Grażyna Kotowska - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie