W dniu 29 marca 2019 roku /piątek/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.

5 .Zamknięcie obrad Sesji.