Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.