Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/47/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 roku.