Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 0727T Opatów - Ćmielów (w msc. Jastków, Buszkowice), od km 4+593 do km 4+943, dł. 350 mb "