Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze : Dyrektor Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie