Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/60/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalengo.