Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/63/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2019-2028.