Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.