Petycja o  zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych na telefony służbowe.

-tekst w załączeniu

-odpowiedź w załączeniu