Oświadczenie majątkowe korekta - Justyna Chamera - Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie