Oświadczenie majątkowe - Ewa Maria Terczak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie