Oświadczenie majątkowe - Izabela Maria Praga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie