Oświadczenie majątkowe - Ewa Barbara Cieśniewska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie