W dniu 07 czerwca 2019 roku /piątek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XI/66/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

7 .Zamknięcie obrad Sesji.