Oświadczenie majątkowe - Ewa Maria Terczak - ustępujący Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie