Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.