Na podstawie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie Burmistrz Ćmielowa zamieszcza uproszczoną ofertę  realizacji zadania publicznego złożoną przez "Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych".

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego w załączniku.