Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/73/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ćmielów na lata 2019 - 2021"