Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/75/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą : "Zakup urządzeń medycznych dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim"