Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/76/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLVIII/270/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie