ZARZĄDZENIE Nr 109/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.