Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie