Oświadczenie majątkowe - Bożena Grażyna Kotowska -  pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie