Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/82/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa