Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/83/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów