W dniu 14 sierpnia 2019 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 27 czerwca 2019r., 12 lipca 2019r. i 2 sierpnia 2019r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podsumowanie działalności Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” w Ćmielowie za I półrocze 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Ćmielów Programu „Ćmielów Strefa 60+”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

11. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez a) Burmistrza Ćmielowa, b) Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13 .Zamknięcie obrad Sesji.