Protokół Nr XII/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu  27 czerwca 2019 roku.