Petycja w sprawie publikacji na Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych. 

-tekst w załączeniu

-odpowiedź w załączeniu